Historie actiegroep

We schrijven 28 november 2011, dan wordt bekend dat ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum vier afdelingen wil gaan sluiten. Het betreft hier de afdelingen Eerste hulp, Cardiologie, Oncologie en Geboortezorg. Dit na het instellen van een verscherpt toezicht van de afdeling Cardiologie door het IGZ (Inspectie Gezondheids Zorg). Om dit verscherpt toezicht op te heffen werd door de toenmalige RvB, IGZ en de Zorgverzekeraar besloten om de hierboven genoemde afdelingen te sluiten.
http://www.omropfryslan.nl/nijs/ofdielings-sionsberg-ticht
http://www.omropfryslan.nl/nijs/krimp-sionsberg-net-te-kearen

Toen dit in de media bekend werd barste de onvrede onder de bevolking, politiek, en medischspecialisten los. Zo ook bij Taeke Visser te Moddergat. Hij deed op 30 november 2011 een oproep aan de bevolking om hier tegen in protest te komen. Die oproep had verregaande gevolgen, en zo was Actiegroep Red de Sionsberg geboren. Een actiegroep die geschiedenis ging schrijven voor behoud van hun ziekenhuis.
http://www.omropfryslan.nl/nijs/aksje-foar-sionsberg 
http://www.rtvnof.nl/nieuws/inwoner-moddergat-start-actie-red-de-sionsberg

Een actiecomité ontstond met een werkgroep met daar in mediaspecialisten, lokale politieke partijen en enkele leden van de actiegroep en er kwam een actiegroep, met daarin actieve burgers die wilden strijden voor het behoud van Hun ziekenhuis, lokale (politici) en medisch specialisten (politici maar nu als bezorgd burger). Deze scheiding werd gemaakt om op alle fronten bezig te kunnen zijn, maar toch samen de schouders er onder te kunnen zetten. Uit deze goede samenwerking kwam naar voren dat, er handtekeningen werden verzameld en dat er een protestmars werd georganiseerd. Steeds meer organisaties, kerken en bedrijven sloten zich aan bij de actiegroep of toonden zich solidair met de actievoerders. Sponsoren boden op allerlei manieren hulp aan en dit had zijn uitwerking op de actievoerders om nog harder hun best te doen voor het behoud van hun ziekenhuis. Gesprekken werden gevoerd Kamervragen gesteld en acties voorbereid en verder uitgebouwd. Noordoost Fryslân en wijde omgeving wou laten zien dat ze dit niet zomaar lieten gebeuren.

Ondertussen werden er noodmaatregelen getroffen op laste van IGZ. Er werden twee extra ambulances gestationeerd bij de Sionsberg en in noodgevallen kon een beroep gedaan worden op de ambulancehelikopter van het UMCG.

Foto Fokke Wester bron: nieuwsblad NOF

Foto Fokke Wester
bron: nieuwsblad NOF

De dag van de protestmars, 10 december, was de dag dat er geschiedenis geschreven ging worden. Een grote protestmars vanaf het parkeerterrein van de Sionsberg richting het gemeentehuis in het centrum van Dokkum. Waar op gehoopt was gebeurde, maar dat er zoveel mensen zouden komen, daarop had niemand gerekend. Naar schatting 5000 mensen hadden aan de oproep gehoorgegeven en waren naar Dokkum gekomen om mee te lopen in deze tocht voor het behoud van het ziekenhuis. Noch nooit eerder was in Nederland zo een grote mensenmassa bijeen geweest voor het behoud van een (streek) ziekenhuis. Maar dat was noch niet alles, aan het einde van de tocht werd de petitie aangeboden met 20.500 handtekeningen die in anderhalve week werden ingezameld. Ook nog nooit eerder voorgekomen bij zo een actie. Grote afwezige was Mw. D. Monissen RvB van zorgverzekeraar de Friesland-Achmea. Ze had toegezegd om aanwezig te zijn om de petitie in ontvangst te nemen maar had op het aller laatste moment af gezegd. Iets wat in het verdere verloop van het jaar nog wel vaker zou gebeuren.
http://www.nieuwedockumercourant.nl/nieuws/2854/massale-steun-voor-de-sionsberg 

 

 

Thema-avond

Op vrijdag 23 december 2011 volgt er een Thema-avond in de Herberg te Dokkum. Er werd aan het begin van deze goed bezochte thema-avond eerst een korte filmvertoning gegeven met beelden van de oude en de nieuwe Sionsberg. Hierna gaf het aanwezige panel haar visie op de problematiek m.b.t. de Sionsberg. De aanwezigen kregen vervolgens ruimschoots de gelegenheid om vragen aan de panelleden te stellen. Grote afwezige van de avond was zorgverzekeraar de Friesland-Achmea.

 

 

Erehaag

Na een oproep van het actiecomité Red de Sionsberg  bezochten op vrijdag 13 januari 2012 Statenleden, Kamerleden en andere partijen ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. De bezoekers werden opgewacht door een meterslange erehaag van honderden sympathisanten van de Sionsberg. Een rondleiding en toespraken hebben helder gemaakt wat het verlies van o.a. acute zorg en kraamzorg betekent voor Dokkum en omgeving.

 

 

Op naar Den Haag

Op dinsdag 17 januari 2012 vertrok een delegatie van de actiegroep “red de Sionsberg” per taxibus van Waaksma naar de Tweede Kamer om duizenden handtekeningen aan te bieden voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Dokkum. De groep werd verwelkomd door Mevr. P.E. Smeets, de voorzitter van de vaste Kamer-commissie VWS, en een aantal Kamerleden. Hierna volgde de aanbieding van de petitie en de duizenden handtekeningen. Namens de actiegroep hield Taeke Visser een betoog. Hij legde nogmaals duidelijk uit waarom het noodzakelijk is, dat de Acute Zorgpost, de geboortezorg en oncologische chirurgie van de Sionsberg moet worden behouden.

 

dhr. Roemer

Nog een keer Den Haag

Op 7 maart 2012 is er vanaf 12:00 uur een landelijke manifestatie op Het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag met als thema geboortezorg en een debat hierover. Actiegroep red de Sionsberg vertrekt met 2 bussen naar Den Haag om een duidelijk signaal af te geven aan de politiek. De Sionsberg moet blijven en aan de oproep aan de mensen om massaal met ons mee te gaan wordt massaal gehoor gegeven.

 

 

Stille tocht

De medewerkers van De Sionsberg gaven op 23 mei 2012 uitdrukking aan hun gevoelens over de aanstaande sluiting van de geboortezorg in het Dokkumer ziekenhuis door het lopen van een estafettetocht. De stille tocht begon bij De Sionsberg en eindigde bij het MCL in Leeuwarden. Ria Hietkamp verwoordde bij de start wat het personeel momentaal doormaakt: ,,Wij voelen ons machteloos en ons hart huilt.” Actiegroep Red de Sionsberg had van te voren de inwoners van Noordoost Friesland opgeroepen de Friese vlag driekwart uit te hangen, met daaraan bevestigd een pop. ’s Avonds was het spoeddebat in de Tweede Kamer over het sluiten van de geboortezorg in de Sionsberg.

 

 

Financiën deden verloskunde Dokkum de das om

Op donderdag 13 september 2012 woont de actiegroep red de Sionsberg de extra raadsvergadering bij van het feitenonderzoek over de sluiting van de klinische verloskundige van de Sionsberg. De belangrijkste conclusie uit dit onder zoek is dat het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de klinische verloskunde in het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg te sluiten, niet op zorginhoudelijke, maar op financiële gronden is genomen. Dit stelt Reinoud Bon, onderzoeker en voormalig inspecteur in een feitenonderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Dongeradeel. Lees zijn rapport en concludeer zelf. U kunt dit rapport ook als PDF bestand bekijken. Voor een PDF-versie van dit rapport, klik hier.

 

 

Open dag ziekenhuis de Sionsberg

Zo’n vijf á zesduizend mensen hadden zaterdag 11 mei 2013 een bezoek gebracht aan de open dag van ziekenhuis De Sionsberg Dokkum. De actievoerders van Red de Sionsberg waren ook van de partij. Zij deelden formulieren uit waarop mensen complimenten, ideeën of klachten konden invullen. Rond het middaguur werd een brievenbus met daarin de formulieren overhandigd aan directeur Jelle Nutma van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat de brievenbus in het ziekenhuis blijft staan, zodat mensen ook de komende tijd hun formulier kunnen inleveren.

 

 

 

Actiegroep zet (voorlopig) een punt achter de acties

Op 1 februari 2014, bij de opening van de nieuwe Sionsberg,  geeft de actiegroep aan dat er vertrouwen is in de toekomst van de Sionsberg. Tijdens deze gebeurtenis overhandigt de actiegroep een herinnering van 2 jaar strijd in de vorm van een fotoboek aan de directie, medische staf en de burgemeester. Ook staat de actiegroep stil bij het overlijden van mede actievoerder Jan Klimstra, die na een ernstige ziekte op 5 juli 2013 overleed op 57 jarige leeftijd. Nu de fusie met Nij Smellinghe een feit is en de bouw van een compact ziekenhuis gereed is, verwacht de actiegroep dat 24/7 goede zorg in de buurt gewaarborgd is en dat De Sionsberg weer een goede toekomst tegemoet gaat. De actiegroep doet een stap terug maar blijft belangstellend de ontwikkelingen volgen. Klik hier om het fotoalbum in te zien.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.