Categorie archief: Overig

Afscheid senior actievoerder Sionsberg

Jubileumreünie Paesens in teken van vertrek 72-jarige Klaas Martens

Op de dag van de verpleging, vrijdag 12 mei 2017, organiseerde Red De Sionsberg voor het eerst na 5 jaar een reünie van ‘oud-strijders’. De reünie was in de eerste plaats bedoeld als een weerzien en terugblik met strijders van het eerste uur en leden van de huidige actiegroep en stichting. Daarnaast namen we afscheid van een markant persoon en vitale senior, de 72-jarige Klaas Martens.

Trots van Heit

Ooit was de Heit van Klaas Martens medeoprichter van de eerste Friese Coöperatieve ziekteverzekering te Achlum. De lokale coöperatie groeide in een eeuw tijd uit tot het mega verzekeringsconcern Achmea, waar De Friesland een – voorlopig nog zelfstandig – onderdeel van vormt. De ervaring van Klaas met Sionsberg in Dokkum opende echter zijn ogen voor kwalijke kanten van het moderne erfgoed van Heit Martens.

Klaas was altijd trots op Heit: rijdend naar Leeuwarden zag hij de Achmeatoren aan de horizon verschijnen, trots symbool van zijn vaders werk. Maar in die trots kwam eind 2011 een flinke barst. Als inwoner van Dokkum kreeg Klaas bij het faillissement en de herstart van Sionsberg een andere kijk op de rol van verzekeraars bij inrichting van zorg voor lokale inwoners. De Friesland Zorgverzekeraar, onderdeel van Achmea, werkte actief mee aan afbraak van goede zorg in de Sionsberg. Zelfs tegen de belangen van patiënten, specialisten, huisartsen en andere zorgverleners in werd gehandeld. ‘’Maar wie betaalt hier eigenlijk de premie?” vond Klaas. Heit z’n werk moest overgedaan worden, maar dan in de geest zoals de oprichters van Achmea het bedoelden: collectief betaalde zorg, dichtbij de mensen. Voor dat werk is een gepensioneerde senior nooit te oud. En zeker niet als je Klaas Martens heet. Meer strijders van het eerste uur voor Red de Sionsberg zijn uit dit type hout gesneden zij het meest van jongere datum. Martens onvermoeibare inzet voor opiniestukken in de krant, brieven aan ministers en bestuurders, presentaties aan wethouders en raadsleden, stromen mails en apps aan collega actievoerders kende geen grenzen. De laatste keer vorig jaar toen opnieuw crisis uitbrak door de onverhoedse opzegging van het contract met Sionsberg door verzekeraar DFZ. Een crisis die bezworen werd toen DFZ alsnog overstag ging voor de wensen in Dokkum en omgeving.

Begin december 2016 krijgt de Actiegroep een mailbericht van Martens:

’We zijn nu vijf jaar bezig met actie voeren. Ik verwacht dat donderdag 15 december a.s. in theater Sense de informatiebijeenkomst over ‘Zorg in Dokkum’ een positieve afsluiting zal vormen en dat Red De Sionsberg even in de ruststand kan. We hebben de Stichting Red De Sionsberg die, indien nodig, bij kan sturen. Dit is voor mij de reden om in 2017 te stoppen met mijn activiteiten voor Sionsberg.’’

Martens werd vrijdag 12 mei feestelijk uitgeluid bij de jubileumreünie van Red De Sionsberg.

Waakhond Red De Sionsberg

Van afsluiting door de Actiegroep is overigens geen sprake, want de zorg in Dokkum komt nog steeds niet volledig overeen met het aanbod afgesproken in het z.g. ‘Regioplan Sionsberg’ dat op 17 januari 2015 is vastgelegd. Vanaf 1 juni a.s. komt er nieuwe verbetering van de geboden zorg en kunnen huisartsen en patiënten nog meer van de specialistische faciliteiten van Sionsberg gebruik maken. Sionsberg zal (weer) zeven dagen per week open zijn voor acute zorg: van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds, ook in het weekend. Stichting en Actiegroep Red De Sionsberg blijven als waakhond op de hoede van de regio om toe te zien op maximale realisatie van het Regioplan Sionsberg.

Red De Sionsberg vindt dat meer vaart gemaakt moet worden om het met de regio afgesproken zorgaanbod compleet te maken. Na de herstart van Sionsberg is er veel gebeurd, met name door de nieuwe Sionsberg ondernemers. Er is ook veel gepraat en vertraagd door bijvoorbeeld tegenspel vanuit de verzekeraar en door Friese collega instellingen in de zorg, zoals MCL, Nij Smellinghe en ZuidOostZorg. De handen moeten verder uit de mouwen om het regioplan maximaal ingevuld te krijgen.

Klaas Martens vertrekt maar kan trots zijn op wat er met hem in de voorste linies is bereikt. Red De Sionsberg strijdt voort om het regioplan compleet uitgevoerd te krijgen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond 2017 toe

Aan al onze relaties

Sionsberg ligt op koers

Al vijf jaar is de actiegroep Red De Sionsberg in actie om met steun van de bevolking weer goede zorg in Sionsberg te realiseren. Zorgverzekeraar De Friesland speelde in die vijf jaar een kwalijke rol. Ook in het afgelopen jaar waren er weer negatieve ontwikkelingen. Nadat de patiëntenstroom aan het begin dit jaar na een goede doorstart  goed was aangetrokken, werd eind juli door Zorgverzekeraar  De Friesland onrechtmatig het vijfjarige contract opgezegd.  Na vele publieksacties  van Stichting Red De Sionsberg en steun daarvoor van omringende gemeenten en uit de bevolking, kwam Zorgverzekeraar De Friesland tot inkeer.

Op 17 december j.l. is in theater Sense door Zorgverzekeraar De Friesland, Sionsberg en huisartsen, gemeld dat er een contract gesloten is en dat Sionsberg voor de komende drie jaar goed vooruit kan. Andere (kleine) verzekeraars in dit gebied hadden dit al eerder toegezegd.   De plannen voor het anderhalve lijns centrum in Sionsberg,  bedacht  door Zuidoost Zorg met steun van  Zorgverzekeraar De Friesland, strookten niet met wat huisartsen in 2015  hadden voorgesteld voor anderhalvelijnszorg  passend bij de situatie van inwoners in de regio Noord Oost Friesland.

Om deze reden is  in november Zuid Oost Zorg uit de stichting Sionsberg 2.0 gestapt. Zij blijven beheerder van verpleeghuis De Waadwente.  Met de huisartsen en specialisten  is vastgesteld dat dit type zorg in onze regio anders georganiseerd moet worden en meer door huisartsen zelf kan worden uitgevoerd. De twee sterke zorgverleners in Dokkum-Sionsberg, DC-klinieken en Cardiologen Centrum Nederland, kunnen nu verder met het uitbouwen van goede laag complexe specialistische zorg en goede spoedzorg in Sionsberg.  Vaststaat dat deze laatstgenoemde zorg dichtbij in Sionsberg blijft. Alle genoemde partijen hebben voor het nieuwe, herstelde  Sionsberg contract openlijk vertrouwen in elkaar uitgesproken. Dat moet de komende drie jaar waargemaakt worden met constructieve steun door Zorgverzekeraar De Friesland.

Red De Sionsberg bedankt de inwoners, gemeenten, bedrijven en organisaties van de regio Noord Oost Friesland, Ameland, Schiermonnikoog en de Marne voor de vele  soorten steun die gegeven zijn aan de acties van Red De Sionsberg. Stichting Red De Sionsberg , opgericht op initiatief van de actiegroep,  gaat er de komende  maanden op toezien dat  afspraken die tussen de partijen gemaakt zijn ook recht doen aan de wensen van de bevolking zoals  vastgelegd in het Regioplan van de Sionsbergdag, op  17 januari 2015.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond 2017 toe!

 

Namens Stichting Red De Sionsberg,

R.W.M.Cornelissen,

Voorzitter

Overeenstemming tussen De Friesland Zorgverzekeraar en Sionsberg

Het bestuur van de Stichting Red De Sionsberg is maandagmiddag, 17 oktober 2016 door bestuursvoorzitter, dhr. Bert van der Hoek, van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) geïnformeerd over het akkoord dat is bereikt met de eigenaren van Sionsberg. Het betreft hier de samenwerkingsovereenkomst voor het deel van de zorg dat door de huidige eigenaren wordt geleverd. Het gaat feitelijk om alle laag-complexe specialistische hulp die door Sionsberg kan worden geboden, waarvoor nu door DFZ een driejarig contract zal worden gesloten met Sionsberg. Dat betekent dus dat de contractopzegging van DFZ van de baan is en dat er duidelijkheid is voor patiënten en het personeel van Sionsberg. De heer Tulevski heeft als een van de eigenaren van Sionsberg het bestuur van Stichting Red De Sionsberg bij zich geroepen en hen geïnformeerd over het bereikte akkoord. DFZ heeft aangegeven dat zij nog enige tijd nodig heeft om met een persbericht te komen, gezien de positie van andere partijen in de nieuwe situatie, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden.

Eindelijk kan Sionsberg nu doorgroeien naar een innovatief ziekenhuis nieuwe stijl dat op termijn weer 7 dagen per week en 24 uur per dag open zal zijn, waar de verloskundige hulp weer onderdak krijgt, kleine operaties worden uitgevoerd, mogelijkheden voor spoedzorg die 24 uur per dag en 7 dagen in de week worden weer bekeken, etc.

Red De Sionsberg is blij met het bereikte resultaat, maar wil eerst het getekende contract zien en wil absoluut geen gedoe en bemoeienis meer van DFZ over zaken die de continuïteit van de zorg in onze regio in gevaar kunnen brengen. Er is nu meer dan drie maanden aan kostbare tijd van de opbouwfase van Sionsberg verloren gegaan door de eenzijdige en contractopzegging door DFZ. Daarnaast is er ontzettend veel tijd en energie verloren gegaan door allerlei onnodige aanvullende eisen van DFZ aan het adres van Sionsberg. En niet te vergeten het niet willen uitbetalen of het uitstellen van betalingen van DFZ aan Sionsberg van bepaalde behandelingen van specialisten in Sionsberg. De vlag kan voorzichtig uitgestoken worden. De vlag kan in top als het ook echt afgelopen is met de arrogante houding en ongepaste bemoeizucht van De Friesland. Een verzekeraar moet de door de verzekerden gemaakte zorgkosten in Sionsberg gewoon vergoeden, nu en in de toekomst. Het past niet in deze tijd, anno 2016, dat één enkele verzekeraar het voor het zeggen heeft in een regio. Er zijn meer verzekeraars met goede zorg polissen die een rol kunnen spelen bij het borgen van een goed zorgaanbod in Sionsberg, maar dan zal een deel van de bevolking binnenkort een keuze moeten maken voor een andere goede verzekeraar. Vooral een betere verdeling van de verzekerden over meer verzekeraars kan het gedoe van de afgelopen jaren met Sionsberg voorkomen.

Wij zijn blij voor Sionsberg, de bevolking van Noord Oost Friesland, Noord West Groningen, Ameland en Schiermonnikoog, dat men in Dokkum voor de specialistische zorg terecht kan, nu en in de toekomst! Wij, Stichting Red De Sionsberg, zijn nog niet klaar met DFZ, want de ellende van de afgelopen perioden mag DFZ nooit meer kunnen veroorzaken.

Nu te koop “I Love Sionsberg” vlag

Vervolg vlaggen actie.

 

Tot nu toe is deze actie een groot succes.vlag 100x150

Om ons te steunen in onze strijd voor behoud van goede zorg dichtbij, hebben wij in beperkte oplage vlaggen met “I Love Sionsberg” te koop. (100×150)

Deze vlaggen zijn te koop voor minimaal €15,- ,  maar meer geven voor het goede doel mag altijd.

Wilt u in aanmerking komen voor zo’n schitterend verzamelobject stuur dan een mailtje met uw gegevens Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer naar info@reddesionsberg.nl Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over betalingsmogelijkheden en aflevering van de vlag.

Reageer snel, want wie het eerst komt die het eerst aanspraak maakt op een “I Love Sionsberg” vlag. Bedenk wel: op = op en weg = weg

 

Behoud de Sionsberg, meld je aan!

Behoud De Sionsberg. Meld u nu aan!

Sionsberg

Medisch Centrum de Sionsberg in Dokkum dreigt verloren te gaan. De medische staf is druk bezig met planvorming om dit te voorkomen. Steunt u ons?

Wilt u het volgende?

  • Behoud van goede, regionale zorg voor bewoners en patiënten;
  • Voorkomen van langere reistijd naar zorg en toename van sterftecijfers;
  • Recente investeringen in pand en materialen niet verloren laten gaan;
  • De grootste werkgever van de regio Noordoost Fryslân behouden!

Uw stem hebben hebben ze hard nodig nodig om alle negatieve gevolgen van sluiting te voorkomen. Meld u direct aan als sympathisant. Geef uw (mentale) steun en ontvang binnenkort een e-mail over de ontwikkelingen. Hoe meer mensen dit doen, hoe sterker het plan staat.

Wolle is Kinne!

 

Klik op deze link voor de website.

Fotoboek 2 jaar actievoeren voor de Sionsberg

 

Fotoboek 2 jaar actievoeren voor de Sionsberg

fotoboekKlaas Martens heeft het prachtige Albelli fotoboek gemaakt: “2 jaar actievoeren voor de Sionsberg”. Dit fotoboek is in het bijzonder opgedragen aan onze mede actievoerder Jan Klimstra. Jan Klimstra is overleden op 5 juli 2013 op 57 jarige leeftijd aan een ernstige ziekte. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het behoud van zijn ziekenhuis de Sionsberg.

Klik hier om het fotoalbum te bekijken.