Afscheid senior actievoerder Sionsberg

Jubileumreünie Paesens in teken van vertrek 72-jarige Klaas Martens

Op de dag van de verpleging, vrijdag 12 mei 2017, organiseerde Red De Sionsberg voor het eerst na 5 jaar een reünie van ‘oud-strijders’. De reünie was in de eerste plaats bedoeld als een weerzien en terugblik met strijders van het eerste uur en leden van de huidige actiegroep en stichting. Daarnaast namen we afscheid van een markant persoon en vitale senior, de 72-jarige Klaas Martens.

Trots van Heit

Ooit was de Heit van Klaas Martens medeoprichter van de eerste Friese Coöperatieve ziekteverzekering te Achlum. De lokale coöperatie groeide in een eeuw tijd uit tot het mega verzekeringsconcern Achmea, waar De Friesland een – voorlopig nog zelfstandig – onderdeel van vormt. De ervaring van Klaas met Sionsberg in Dokkum opende echter zijn ogen voor kwalijke kanten van het moderne erfgoed van Heit Martens.

Klaas was altijd trots op Heit: rijdend naar Leeuwarden zag hij de Achmeatoren aan de horizon verschijnen, trots symbool van zijn vaders werk. Maar in die trots kwam eind 2011 een flinke barst. Als inwoner van Dokkum kreeg Klaas bij het faillissement en de herstart van Sionsberg een andere kijk op de rol van verzekeraars bij inrichting van zorg voor lokale inwoners. De Friesland Zorgverzekeraar, onderdeel van Achmea, werkte actief mee aan afbraak van goede zorg in de Sionsberg. Zelfs tegen de belangen van patiënten, specialisten, huisartsen en andere zorgverleners in werd gehandeld. ‘’Maar wie betaalt hier eigenlijk de premie?” vond Klaas. Heit z’n werk moest overgedaan worden, maar dan in de geest zoals de oprichters van Achmea het bedoelden: collectief betaalde zorg, dichtbij de mensen. Voor dat werk is een gepensioneerde senior nooit te oud. En zeker niet als je Klaas Martens heet. Meer strijders van het eerste uur voor Red de Sionsberg zijn uit dit type hout gesneden zij het meest van jongere datum. Martens onvermoeibare inzet voor opiniestukken in de krant, brieven aan ministers en bestuurders, presentaties aan wethouders en raadsleden, stromen mails en apps aan collega actievoerders kende geen grenzen. De laatste keer vorig jaar toen opnieuw crisis uitbrak door de onverhoedse opzegging van het contract met Sionsberg door verzekeraar DFZ. Een crisis die bezworen werd toen DFZ alsnog overstag ging voor de wensen in Dokkum en omgeving.

Begin december 2016 krijgt de Actiegroep een mailbericht van Martens:

’We zijn nu vijf jaar bezig met actie voeren. Ik verwacht dat donderdag 15 december a.s. in theater Sense de informatiebijeenkomst over ‘Zorg in Dokkum’ een positieve afsluiting zal vormen en dat Red De Sionsberg even in de ruststand kan. We hebben de Stichting Red De Sionsberg die, indien nodig, bij kan sturen. Dit is voor mij de reden om in 2017 te stoppen met mijn activiteiten voor Sionsberg.’’

Martens werd vrijdag 12 mei feestelijk uitgeluid bij de jubileumreünie van Red De Sionsberg.

Waakhond Red De Sionsberg

Van afsluiting door de Actiegroep is overigens geen sprake, want de zorg in Dokkum komt nog steeds niet volledig overeen met het aanbod afgesproken in het z.g. ‘Regioplan Sionsberg’ dat op 17 januari 2015 is vastgelegd. Vanaf 1 juni a.s. komt er nieuwe verbetering van de geboden zorg en kunnen huisartsen en patiënten nog meer van de specialistische faciliteiten van Sionsberg gebruik maken. Sionsberg zal (weer) zeven dagen per week open zijn voor acute zorg: van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds, ook in het weekend. Stichting en Actiegroep Red De Sionsberg blijven als waakhond op de hoede van de regio om toe te zien op maximale realisatie van het Regioplan Sionsberg.

Red De Sionsberg vindt dat meer vaart gemaakt moet worden om het met de regio afgesproken zorgaanbod compleet te maken. Na de herstart van Sionsberg is er veel gebeurd, met name door de nieuwe Sionsberg ondernemers. Er is ook veel gepraat en vertraagd door bijvoorbeeld tegenspel vanuit de verzekeraar en door Friese collega instellingen in de zorg, zoals MCL, Nij Smellinghe en ZuidOostZorg. De handen moeten verder uit de mouwen om het regioplan maximaal ingevuld te krijgen.

Klaas Martens vertrekt maar kan trots zijn op wat er met hem in de voorste linies is bereikt. Red De Sionsberg strijdt voort om het regioplan compleet uitgevoerd te krijgen.