Maandelijks archief: oktober 2016

Overeenstemming tussen De Friesland Zorgverzekeraar en Sionsberg

Het bestuur van de Stichting Red De Sionsberg is maandagmiddag, 17 oktober 2016 door bestuursvoorzitter, dhr. Bert van der Hoek, van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) geïnformeerd over het akkoord dat is bereikt met de eigenaren van Sionsberg. Het betreft hier de samenwerkingsovereenkomst voor het deel van de zorg dat door de huidige eigenaren wordt geleverd. Het gaat feitelijk om alle laag-complexe specialistische hulp die door Sionsberg kan worden geboden, waarvoor nu door DFZ een driejarig contract zal worden gesloten met Sionsberg. Dat betekent dus dat de contractopzegging van DFZ van de baan is en dat er duidelijkheid is voor patiënten en het personeel van Sionsberg. De heer Tulevski heeft als een van de eigenaren van Sionsberg het bestuur van Stichting Red De Sionsberg bij zich geroepen en hen geïnformeerd over het bereikte akkoord. DFZ heeft aangegeven dat zij nog enige tijd nodig heeft om met een persbericht te komen, gezien de positie van andere partijen in de nieuwe situatie, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden.

Eindelijk kan Sionsberg nu doorgroeien naar een innovatief ziekenhuis nieuwe stijl dat op termijn weer 7 dagen per week en 24 uur per dag open zal zijn, waar de verloskundige hulp weer onderdak krijgt, kleine operaties worden uitgevoerd, mogelijkheden voor spoedzorg die 24 uur per dag en 7 dagen in de week worden weer bekeken, etc.

Red De Sionsberg is blij met het bereikte resultaat, maar wil eerst het getekende contract zien en wil absoluut geen gedoe en bemoeienis meer van DFZ over zaken die de continuïteit van de zorg in onze regio in gevaar kunnen brengen. Er is nu meer dan drie maanden aan kostbare tijd van de opbouwfase van Sionsberg verloren gegaan door de eenzijdige en contractopzegging door DFZ. Daarnaast is er ontzettend veel tijd en energie verloren gegaan door allerlei onnodige aanvullende eisen van DFZ aan het adres van Sionsberg. En niet te vergeten het niet willen uitbetalen of het uitstellen van betalingen van DFZ aan Sionsberg van bepaalde behandelingen van specialisten in Sionsberg. De vlag kan voorzichtig uitgestoken worden. De vlag kan in top als het ook echt afgelopen is met de arrogante houding en ongepaste bemoeizucht van De Friesland. Een verzekeraar moet de door de verzekerden gemaakte zorgkosten in Sionsberg gewoon vergoeden, nu en in de toekomst. Het past niet in deze tijd, anno 2016, dat één enkele verzekeraar het voor het zeggen heeft in een regio. Er zijn meer verzekeraars met goede zorg polissen die een rol kunnen spelen bij het borgen van een goed zorgaanbod in Sionsberg, maar dan zal een deel van de bevolking binnenkort een keuze moeten maken voor een andere goede verzekeraar. Vooral een betere verdeling van de verzekerden over meer verzekeraars kan het gedoe van de afgelopen jaren met Sionsberg voorkomen.

Wij zijn blij voor Sionsberg, de bevolking van Noord Oost Friesland, Noord West Groningen, Ameland en Schiermonnikoog, dat men in Dokkum voor de specialistische zorg terecht kan, nu en in de toekomst! Wij, Stichting Red De Sionsberg, zijn nog niet klaar met DFZ, want de ellende van de afgelopen perioden mag DFZ nooit meer kunnen veroorzaken.

Open Brief aan ziekenhuisbesturen MCL en Nij Smellinghe

Stop agressieve overnamepoging van Sionsberg

Overname van Sionsberg in Dokkum door MCL en Nij Smellinghe, samen met de contractpartners ZuidOostZorg, Kwadrantgroep en GGZ Fryslân, steekt een spaak in het wiel van de goede zorgverlening die door de huidige Sionsberg ondernemers op gang is gebracht. Sionsberg haalde afgelopen jaar bijna 18.000 patiënten: meer dan voor het faillissement en een aantal dat naar verwachting verder toeneemt. In een Open Brief vandaag aan de twee ziekenhuisbesturen spreekt Stichting Red De Sionsberg van een onnodige “agressieve overnamepoging’’. Bedoeld om DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, twee van de huidige Sionsberg-ondernemers, buiten spel te zetten. ‘’Pas hersteld vertrouwen van patiënten en huisartsen wordt dan opnieuw geschokt! Goed lopende zorgpraktijk wordt onnodig in de waagschaal gesteld. Publieke instellingen als MCL en Nij Smellinghe mogen hun goede naam en het geld van premiebetalers daar niet aan besteden. Dit riekt naar misbruik van marktmacht en leidt tot geldverspilling’’, aldus Red De Sionsberg.

De Open Brief is gericht aan de bestuurders K. Donkervoort en N.M.H. Hoefsmit van Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Aanleiding is de alternatieve contractaanbieding voor Sionsberg waarover wordt onderhandeld met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Sionsberg ondernemers. De stichting baseert zich op cijfers en opinies van huisartsen en specialisten, die begin vorige week openbaar zijn gemaakt in het Witboek Sionsberg (zie: www.reddesionsberg.com/witboek).

Tegenstrijdig beleid

De Open Brief wijst ook op het tegenstrijdige beleid van De Friesland en de alternatieve contractpartners: bestuurlijke strategie botst met wat artsen en specialisten willen in het belang van de patiënt. Samen met ZuidOostZorg is DFZ bezig in Dokkum een stedelijk model van anderhalvelijnszorg uit te rollen dat volgens de regionale huisartsen slecht past bij de plattelandsomgeving van Noordoost Fryslân. De huisartsen werken zelf met Sionsberg specialisten aan zo’n 14 innovatieve zorgconcepten. Ze sluiten beter aan bij de regio en leveren effectieve zorg en kostenbesparingen op.

MCL en Nij Smellinghe wordt verder voorgehouden dat een overnamepoging botst met de wens van hun eigen medisch specialisten, die juist positief zijn over de lopende samenwerking met Sionsberg. Cardiologen, KNO-artsen en kaakchirurgen, werkzaam in zowel MCL en Nij Smellinghe als Sionsberg, pleiten voor meer Sionsberg faciliteiten en uitbouw van de samenwerking. Patiënten naar Dokkum doorsturen helpt ook het knelpunt van oplopende wachttijden te verlichten. In de praktijk is dit laatste al gaande. Ca. 8% van de patiënten toeloop in Dokkum wordt doorgestuurd vanuit Leeuwarden en Drachten.

Contactpersonen namens de Stichting Red De Sionsberg:
Klaas Martens: 06 – 39090283 / 0519 – 220911

open brief