Maandelijks archief: oktober 2014

Hoe ziet het Nederlandse verzekeringsland er uit

Zorgverzekeraars wie is wie

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Welke verzekeraars zijn met elkaar verbonden. (koepelconcerns met grootste labels – 95% van de markt)

U bepaalt zelf welke zorgverzekeraar u neemt.
Wij als actiegroep adviseren BeterDichtbij als beste keus in Fryslân.

Het eerste deel van de lijst zien wij als positieve verzekeraars

De Amersfoortse
– ASR Verzekeringen (wordt De Amersfoortse)

-Ditzo
– Beter Dichtbij (samenwerkingsverband met DSW en SAZ)

DSW
– DSW (eigen voorwaarden/polissen)
– Beter Dichtbij (samenwerkingsverband met ASR en SAZ)

ONVZ
– Onvz
– Aegon (wordt ONVZ) (eigen voorwaarden/polissen)
– VvAA
– PNO

Anno12
– Anno12

Zorg en zekerheid
– Zorg en zekerheid

Salland
– Salland
– Eno
– energiek
– HollandZorg

AZVZ (scheepvaart, is heel klein)

Stad Holland
– Stad Holland

De grote 4 genieten niet onze voorkeur

1) CZ
– CZ
eigen voorwaarden/polissen:
– CZ Direct
– Delta Lloyd
– OHRA
– Lancyr
– Kruidvat

2) MENZIS
– Menzis
eigen voorwaarden/polissen:
– Anderzorg
– Azivo
– Hema

3) UVIT
– VGZ
eigen voorwaarden/polissen:
– Univé
– Univé Zorgzaam
– Univé Zekur
– IZA
– Iza-Cura
– Trias
– IZZ
– De Goudse

4) ZILVEREN KRUIS ACHMEA
– Zilveren Kruis Achmea
– Groene Land Achmea (wordt Zilveren Kruis)
eigen voorwaarden/polissen:
– Agis
– FBTO direct writer
– FBTO internet
– DVZ
– OZF Achmea
– Pro Life
– Interpolis
– Take Care Now (Agis)
– De Friesland
– Kiemer
– A/V Friso
[shareaholic app=”share_buttons” id=”xxxxx”]

 

 

 

 

Red De Sionsberg: “It kin oars, it most oars”

_DSC0121“It kin oars, it moat oars”, zo besloot Taeke Visser zijn inleiding op de bijeenkomst in een goed gevulde zaal in De Herberg in Dokkum, waar de zorgverzekeraars ASR en DSW waren uitgenodigd om de mogelijkheden van hun Beter Dichtbij polis te presenteren.
Taeke Visser gaf aan dat de goede basis zorg van De Sionsberg, in de regio moet blijven waar het hoort. Door het verdwijnen van cruciale zorg ontstaan onaanvaardbare risico’s, met name voor patiënten met hartfalen en herseninfarcten. Ook voor de geboortezorg is, ondanks alle mooie beloften, nog geen goede oplossing gevonden na het sluiten van de geboortezorg in De Sionsberg. Voor eilandbewoners is De Sionsberg van groot belang. Ongeveer 80% van de ziekenhuiszorg is geen complexe zorg, deze kan nu in De Sionsberg worden geboden en dat moet zo blijven. Dichtbij wat kan, verder weg wat moet.
Yke Westra, een van de verpleegkundigen van het eerste uur, gaf in een indrukwekkend verhaal de geschiedenis weer van De Sionsberg, waarin vooral naar voren kwam hoe de regionale bevolking zich heeft ingespannen om De Sionsberg van de grond te krijgen, onder andere door acties met het verkopen van lucifers. Ook heeft de bevolking gezorgd voor de MRI scanner in De Sionsberg. Zij gaf aan dat de kaarsvlam van De Sionsberg weer een fakkel moet worden.
DSC_0137Bas Pietersen, die in samenwerking met a.s.r., DSW en SAZ de presentatie verzorgde, betoogde dat de BeterDichtbij niet alleen maar een polis is, maar een zorgconcept waarbij goede zorg dichtbij de inwoners centraal staat. Dialoog, betrokkenheid en inspraak zijn voor de verbinding met de regio voorwaardelijk.
De BeterDichtbij polis is een initiatief van de SAZ, de vereniging van 40 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. De SAZ gelooft in het belang van de kennis van de mensen en van de streek en zien dit als hun kracht: zorg van, door en voor de regio. Hierbij zijn naast kennis van de mensen, de lokale gebruiken en de belangrijke regionale spelers ook een nauwe samenwerking met andere regionale zorginstellingen en huisartsen randvoorwaardelijk. Alleen dan kun je zorg bieden daar waar het hoort.
Dat is de reden waarom de SAZ ziekenhuizen in samenwerking met zorgverzekeraars a.s.r. en DSW BeterDichtbij hebben geïnitieerd. Een samenwerking waarmee gestructureerd op regionaal niveau de zorgvraag, het zorgaanbod en de zorgverzekering zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. BeterDichtbij pleit voor zorg waar het hoort, voor bereikbaarheid van basiszorg in de eigen regio. Het regionale ziekenhuis staat hierbij centraal. ‘Ons Ziekenhuis’ staat voor het ziekenhuis met ‘de menselijke maat’, waar een patiënt in de geborgenheid van de eigen, herkenbare omgeving alle benodigde zorg krijgt en centraal staat.
Voor mensen met een specifieke of hoog complexe zorgvraag vervult het ziekenhuis samen met de huisartsen de rol van gids in het zorgaanbod binnen de regio, en daarbuiten. Daarbij wordt voor- en nazorg zoveel mogelijk geboden in de ‘eigen vertrouwde omgeving’ van het regionale ziekenhuis.
Uit vragen uit de zaal bleek onder andere dat er ongerustheid bestaat over de bedoelingen met De Sionsberg. In de zaal werden de aanwezige politici opgeroepen gemeentelijke instellingen over te laten stappen op de Beter Dichtbij polis, die beter aansluit bij de belangen van de regio. Aangegeven
werd dat collectieve contracten zonder meer mogelijk zijn. Een aanwezige in de zaal die vorig jaar was overgestapt gaf aan dat hij met zijn individuele verzekering bij Beter Dichtbij nu beter verzekerd is tegen lagere kosten dan voorheen met een collectief contract bij Achmea.
Uiteraard kan de nieuwe verzekeraar alleen maar invloed hebben indien voldoende inwoners van de regio overstappen naar deze verzekeraar, die aangaf dat er “geen selectie aan de poort” plaatsvindt en dat iedereen wordt geaccepteerd. Eerder heeft DSW een ziekenhuis met financiële problemen ondersteund. Kortom, een goede voorlichtingsavond met een bijzonder goede discussie. Het is te verwachten dat hier een vervolg op komt.

DSC_0108

 

 

 

 

 

 
[shareaholic app=”share_buttons” id=”xxxxx”]  

 

 

Bijeenkomst 1 oktober in Dokkum – nieuwe zorgformule

Inleiding informatieavond.

Taeke VisserGeachte aanwezigen. Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben Taeke Visser initiatiefnemer en voorzitter van actiegroep Red de Sionsberg en mag u namens actiegroep Red de Sionsberg en Beter Dichtbij heel hartelijk welkom heten. Wij zijn blij dat u in zulk een grote getale bent gekomen en we hopen op een geslaagde avond waarbij u vanavond met een goed gevoel naar huis zult gaan.
Wij hebben deze avond georganiseerd om u te informeren over een verzekeraar die komt met andere ideeën en een andere aanpak. Een verzekeraar die de zorg wil houden, die de zorg terug wil brengen, in de regio waar dit hoort! De actiegroep is van mening kleine reguliere ingrepen het beste in De Sionsberg kunnen plaats vinden. Ook zijn we van mening dat hartinfarcten, herseninfarcten waarbij geld dat “time is brains” in De Sionsberg thuis horen en nu door de juiste snelle behandeling veel leed besparen. Ook geboortezorg is cruciale zorg, daarvoor is ondanks alle mooie beloftes nog geen goede oplossing. Vele malen werd aangegeven dat de klinische cardiologie terug kan naar ons ziekenhuis, dat zou gezien het patiëntenaanbod ook moeten. Dat scheelt een omzet van ca € 4 mln/jaar voor De Sionsberg. Wie houdt dat toch tegen? Wij begrijpen niet waarom dit niet goed voorelkaar te krijgen is.
Voor eiland bewoners is De Sionsberg uiterst belangrijk. Bovendien moet je niet willen dat ouderen ver moeten reizen, juist in onze regio wordt dit een steeds belangrijker punt. Natuurlijk zijn er dan nog de economische voordelen van zorg dichtbij, zoals minder verloren uren voor de werkgever, behoud van werkgelegenheid er blijven meer mensen hun geld besteden in de regio, dus een positieve invloed op de krimp en positief voor bedrijven in de regio. Dit zijn juist de punten die wij terug vinden in de aanpak van de verzekeraar Beter Dichtbij.
Als actiegroep zijn wij ons er terdege van bewust dat ook deze zorgverzekeraar geen wonderen kan verrichten met betrekking tot het open houden van ONS ziekenhuis. De enige die de Sionsberg in stand kan houden zijn u, ik, wij allen, als inwoners van het verzorgingsgebied van de Sionsberg. Als wij weer kiezen/ blijven kiezen om voor onze zorgvragen naar de Sionsberg te gaan zal het ziekenhuis bestaansrecht houden. Hier zitten uitstekende goed gemotiveerde specialisten, chirurgen en verpleegkundigen. Echter zal er dan wel een aanbod in ONS ziekenhuis moeten zijn. Als u er vanuit gaat dat 80% van de gevraagde zorg goed in de Sionsberg geboden kan worden om dat het laag complexe zorg is, dan begrijpt u ook dat u voor de overige 20% naar andere ziekenhuizen zult moeten. Vandaar ook ons motto: wat kan, dichtbij en wat moet, verder weg.
Nu wordt het zorgaanbod bepaald door 1 zorgverzekeraar. Die met een marktaandeel van 70 tot 75% bepaald hoe de zorg er hier in Noord Oost Fryslân uit moet zien. Om deze scheve verhouding in de marktwerking te doorbreken zou het goed zijn dat er een sterke tegenhanger komt, die op komt voor de regio en het belang behartigt van een streekziekenhuis in die regio. Dat het ziekenhuis sterk met de regio verbonden is, dat weten wij hier allemaal. De mensen waarmee wij gesproken hebben van Beter Dichtbij zijn onder de indruk van die gebondenheid en van de bereidheid van de bevolking om te strijden voor behoud van hun ziekenhuis.
We hopen dat er na de presentatie en na de koffie een goede discussie ontstaat tussen u en de verzekeraar van Beter Dichtbij.

It kin oars!! It moat oars!!

 

 [shareaholic app=”share_buttons” id=”xxxxx”]