Maandelijks archief: februari 2014

Actiegroep Red De Sionsberg zet (voorlopig) een punt achter de acties

“Met elkaar zorgen we ervoor.”

Met deze woorden zal Taeke Visser, namens de actiegroep Red de Sionsberg, bij de opening van de nieuwe Sionsberg op 1 februari aangeven dat er een vertrouwen is in de toekomst van het ziekenhuis in Dokkum.

Bij deze gebeurtenis zal Taeke een herinnering van twee jaar actievoeren overhandigen aan de directie en medische staf van het ziekenhuis De Sionsberg, waarbij ook stilgestaan zal worden bij het overlijden van mede actievoerder Jan Klimstra die medio vorig jaar overleden is aan een ernstige ziekte.

Boven de ingang van het ziekenhuis hangt een welkomsdoek met daarop o.a. de verpleegkundige Jan Klimstra met bovengenoemde tekst.

Deze tekst “met elkaar zorgen we ervoor” is mede tekenend geweest voor de opstelling van de bevolking, door massaal gehoor te geven aan de oproep om het ziekenhuis te steunen, met als gevolg grootschalige demonstraties en acties die gevoerd zijn. Helaas kon niet worden voorkomen dat velen hun baan hebben verloren. Ook hebben er in het aanbod van de zorg enkele flinke aderlatingen plaats moeten vinden. Daar tegenover staan nieuwe initiatieven en zorgaanbod die de toeloop van patiënten naar de Sionsberg moeten stimuleren.

Nu de fusie met Nij Smellinghe een feit is en nu de bouw van een compact ziekenhuis gereed is, verwacht de actiegroep dat 24/7 goede zorg in de buurt gewaarborgd is en dat De Sionsberg weer een goede toekomst tegemoet gaat. De actiegroep doet een stap terug maar blijft belangstellend de ontwikkelingen volgen.

 

Actiegroep Red De Sionsberg