Maandelijks archief: september 2012

Overleg “Red De Sionsberg” en Nij Smellinghe

De actiegroep “Red De Sionsberg” heeft op dinsdag 18 september, een positief onderhoud gehad met de heer Littooy, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe en dus nu ook van De Sionsberg.  “Red De Sionsberg” is blij met het besluit van de fusie tussen Nij Smellinghe en De Sionsberg, omdat hierdoor een ziekenhuis in de regio blijft bestaan.

Hoewel de standpunten van de heer Littooy en “Red De Sionsberg” verschillen is er van beide kanten de wil aangegeven om zich in te zetten om er het beste van te maken en zo de situatie bij De Sionsberg weer goed op de rails te krijgen. Nij Smellinghe is bezig met de invulling van zorgfuncties die voor De Sionsberg mogelijk en nodig zijn. De toezegging is gedaan om het ziekenhuis zo volwaardig mogelijk overeind te houden.

Red De Sionsberg blijft van mening dat de veiligheid van de zorg, vooral die voor acuut hartfalen, herseninfarcten en de geboortezorg, waar levens van af hangen of waar blijvende gezondheid schade het geval kan zijn, van het grootste belang is. Je mag toch niet experimenteren met zwangeren zonder dat de veiligheid van een nieuwe vorm van geboortezorg keihard is aangetoond? Je mag vrouwen toch niet het Europees recht, om thuis in een vertrouwde gezinsomgeving te bevallen, ontnemen?

Er wordt o.i. onvoldoende gekeken naar alle neveneffecten van een dergelijk, op financiële gronden, gebaseerd besluit. De politiek kan een aantal zaken sterk beïnvloeden. De politiek dient er voor te zorgen dat in een plattelandsgebied andere normen moeten gelden dan in een grootstedelijk gebied. De politiek, de NMA, of wie dan ook zou moeten zorgen dat er geen monopolie van een enkele zorginkopende partij bestaat. De politiek kan er voor zorgen dat de bevolking in de regio Noord-oost Friesland geen proefkonijn wordt in een experiment met een nieuwe vorm van ‘klinische’ geboortezorg. Het kan een goed politiek besluit zijn, dat middelen voor de zorg op een andere wijze verdeeld worden over de plattelandsregio’s en stedelijke gebieden.

De actiegroep ‘Red De Sionsberg’ blijft het hele proces rondom het streekziekenhuis De Sionsberg kritisch volgen en blijft zich inzetten voor veilige en volwaardige zorg dichtbij

 

Financiën deden verloskunde Dokkum de das om

Financiën deden verloskunde Dokkum de das om

Het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de klinische verloskunde in het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg te sluiten is niet op zorginhoudelijke, maar op financiële gronden genomen. Dit stelt Reinoud Bon, onderzoeker en voormalig inspecteur in een feitenonderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Dongeradeel. Lees zijn rapport en concludeer zelf.

Tweedekamer verkiezingen 12 september 2012

Wij als actiegroep geven geen stemadvies, u kunt zelf het beste bepalen op welke partij u wilt stemmen. Maar we willen toch graag even melden welke landelijke partijen voor en tegen o.a. behoud van de geboortezorg in ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum waren.

Landelijke partijen die VOOR de Sionsberg streden waren: PvdA, SP, GroenLinks en Christenunie.

Partijen die ons tegen werkten: VVD, CDA, D66, en PVV

Extra raadsvergadering De Sionsberg!

Op  donderdag 13 september is er om 19.30 u in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum, een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Dongeradeel over De Sionsberg. Het onderzoeksbureau Bon zal dan de resultaten presenteren van het feitenonderzoek van de gang van zaken rond de dreigende sluiting van de geboortezorg. De actiegroep “Red De Sionsberg” heeft goede hoop dat de resultaten van dit onderzoek voor de verzekeraar De Friesland-Achmea en de gezondheidsinspectie het IGZ aanleiding zullen zijn om toch de geboortezorg in een bepaalde vorm voort te zetten in De Sionsberg.  De actiegroep roept de bewoners van de regio op om aanwezig te zijn bij deze openbare raadsvergadering. De toekomst van De Sionsberg is voor ons allen in de regio van groot belang, komt allen.

Plaats: Gemeentehuis Dokkum, ingang Suupmarkt 2

Tijd: 13 september, Aanvang 19.30 u

 

“Red De Sionsberg” vreest voor ramp voor Noordoost-Friesland

Omdat verdere afbraak van De Sionsberg, de grootste werkgever in Noordoost-Friesland, een ramp zal betekenen voor de regio, heeft “Red De Sionsberg” een zeer dringend beroep gedaan op de hoofddirectie van verzekeraar Achmea. Begin augustus deed “Red de Sionsberg” reeds een dringend beroep op zorgverzekeraar De Friesland, aan Mw Monissen, helaas zonder resultaat.  Ook werd reeds in mei contact gezocht met het hoofdkantoor van Achmea om verdere afbraak van De Sionsberg te voorkomen. Zoals wellicht bekend fuseerden De Friesland en Achmea op 1 mei 2012. Tot nu toe heeft Achmea het verzoek van “Red De Sionsberg” afgedaan met de opmerking dat  zorgverzekeraar De Friesland hiervoor verantwoordelijk is.

“Red De Sionsberg” is van mening dat Achmea wel degelijk in staat is om haar invloed aan te wenden voor het behoud van De Sionsberg. Zowel aan Mw. Monissen van De Friesland-Achmea als aan de interim manager J. Wagenaar van De Sionsberg als ook aan de Gezondheidsinspectie IGZ, werden reeds eerder brieven gestuurd waarin dringend werd opgeroepen om het plan van de geboortezorg, dat in mei gepresenteerd is door het bestuur van De Sionsberg, te accepteren.

Hierdoor wordt de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de geboortezorg gegarandeerd. Vrouwen kunnen dan veilig thuis blijven bevallen en het is van het grootste belang voor het voortbestaan van De Sionsberg. Bovendien ziet dit plan er financieel niet ongunstig uit. Dit plan werd ten onrechte door De Friesland verworpen.

“Red De Sionsberg” heeft dus nogmaals middels een brief een zeer dringend beroep op de hoofddirectie van de verzekeraar Achmea gedaan om steun te geven aan het geboortezorg plan van De Sionsberg.

Verder heeft “Red De Sionsberg” onlangs ook nog een zeer dringende oproep gedaan aan de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe, dhr Littooy, om zijn invloed aan te wenden om de geboortezorg en de kinderverpleegafdeling voor De Sionsberg te behouden. Hoewel De Raad van Bestuur van Nij Smellinghe in april van dit jaar nog in het Friesch Dagblad liet weten dat Noord-Oost Friesland een goede ziekenhuis voorziening verdient, lijkt het nu de kant op te gaan van een volledige afbraak van het ziekenhuis met alle negatieve gevolgen van dien.

Deze week heeft ”Red De Sionsberg overleg gehad met burgemeester Waanders van Dongeradeel. De actiegroep “Red De Sionsberg” heeft nog enige hoop dat de uitslag van het feitenonderzoek over de handel en wandel van De Friesland en de Gezondheisinspectie, zoals dit nu door de gemeente Dongeradeel wordt uitgevoerd, een gunstige wending zou kunnen geven aan het voortbestaan van de geboortezorg en de kinderverpleegafdeling in De Sionsberg. Mogelijk komen ook het hoofdbestuur van Achmea en de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe, dhr Littooy,  tot de conclusie dat het voorgestelde plan voor de geboortezorg van De Sionsberg  en de verloskundigen van de regio, geaccepteerd kan en moet worden. Bovendien, de stem van 22.125 petitieondertekenaars uit Noord-Oost Friesland kan toch niet vergeefs klinken? De mening van de inwoners van de regio kunnen IGZ, De Friesland, Achmea en Nij Smellinghe toch niet negeren? De actiegroep acht de kans groot dat vele verzekerden uit de regio zich zullen afkeren van De Friesland-Achmea indien verdere afbraak van De Sionsberg plaatsvindt.