Maandelijks archief: april 2012

Kwalitatief hoge geboortezorg niet langer beschikbaar voor inwoners N-O Fryslân

9400563_sActiegroep ‘Red de Sionsberg’ reageert zeer teleurgesteld op het besluit tot sluiting van de afdeling geboortezorg in ziekenhuis De Sionsberg. Het ziekenhuis voldoet qua geboortezorg aan de hoge eisen van de Minister, zoals zij ze begin maart heeft gesteld.”Het is totaal onverantwoord en onaanvaardbaar de geboortezorg uit De Sionsberg weg te halen”aldus Taeke Visser – voorzitter van de actiegroep.

 

Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt staat bij de actiegroep altijd voorop. Dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraar De Friesland samen onder één hoedje spelen om een volwaardig ziekenhuis uit Dokkum weg te halen is voor de actiegroep dan ook onverteerbaar. Door de marktwerking in de zorg is er wederom niet naar kwaliteit maar naar kwantiteit gekeken. Dat de Inspectie voor de gezondheidszorg haar besluit ook mag baseren op basis van de financiële situatie van een ziekenhuis is een schot voor open doel voor de zorgverzekeraar. “De rolverdeling tussen beide is dat De Friesland betaald en de Inspectie bepaald. Dit zal stellig worden ontkent door beiden”, aldus Taeke Visser. Ze zullen blijven aangeven dat het gaat om kwaliteit.”

“Die kwaliteit is voor een deel van de mensen uit het huidige voedingsgebied van De Sionsberg straks niet tijdig bereikbaar. Moet dit eerst onnodige mensenlevens kosten? Mag

N-O Fryslân de prijs betalen van de marktwerking? De winst gaat naar de zorgverzekeraar. De politiek wordt nu opgeroepen de zorgverzekeraar aan haar zorgplicht te houden. Dat zorg in dit gebied voor een deel duurder mag zijn is inherent aan de ligging van het zorggebied.

Volgens de actiegroep ligt de oplossing niet in moeilijk bereikbare zorgkernpunten zoals grote geboortecentra. Noodzakelijke zorg moet snel geboden kunnen worden. Iedere seconde telt!

De wettelijke aanrijden van de ambulance kunnen in dit gebied niet worden gehaald. Bij het sluiten van de klinische zorg wordt de bevolking aan een onaanvaardbaar risico blootgesteld..

 

Voor en achter de schermen actie voor ziekenhuis “De Sionsberg”

Actiegroep “Red De Sionsberg” voert nog steeds volop actie voor het behoud van De Sionsberg. De acties in december 2011 en de eerste maanden van 2012 speelden zich vooral in het openbaar af. Op diverse plaatsen hangen nog de “Red De Sionsberg Spandoeken”. Dit geeft aan dat de strijd nog niet is gestreden. De actiegroep is niet alleen duidelijk zichtbaar met acties buiten ons ziekenhuis, maar voert sinds januari ook strijd aan de gesprekstafel.

Via allerlei platforms is de actiegroep actief. Zo zijn er onder andere gesprekken gevoerd met de interim bestuurder van De Sionsberg, de heer Wagenaar, de Raad van Toezicht, leden van het College van B&W, Gedeputeerde, De Friesland Zorgverzekeraar, Inspectie voor de Gezondheidszorg, landelijke politici, lobbyisten in Den Haag, etc. Daarnaast wordt er nog stevig gecorrespondeerd met personen en groeperingen die invloed kunnen uitoefenen op de ziekenhuiszorg.

Bezoek landelijke politici

De actiegroep oefent via allerlei kanalen de nodige druk uit om politici naar De Sionsberg toe te krijgen. Zo is het op woensdagmiddag 2 mei de derde keer dat een groep landelijke politici een bezoek brengt aan het ziekenhuis in Dokkum. De voorgaande keren heeft wethouder Boorsma de politici uitgenodigd. Deze keer hebben we de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) bereid gevonden om als uitnodigende partij te fungeren. Het zijn politici van VVD, PVV en D66 die aan een rondleiding gaan deelnemen. We proberen nog te bewerkstelligen dat op dezelfde dag ook politici van de Christen Unie, SGP en GroenLinks aansluiten. Aansluitend zal een aantal leden van de Actiegroep “Red De Sionsberg” in gesprek gaan met de aanwezige politici.
Lees verder