Maandelijks archief: december 2011

Bevolking op de bres voor ziekenhuis De Sionsberg

“Sluiting acute zorg en verloskunde levensbedreigend”

De bevolking van Noordoost-Friesland en medewerkers van De Sionsberg van Zorggroep Pasana strijden samen voor behoud van de acute zorg en de verloskunde in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Met de actie Red de Sionsberg vragen ze aandacht voor de voorgenomen sluiting van deze afdelingen.

Ziekenhuis de Sionsberg is in 1956 uit gemeenschapsgelden door de bevolking opgericht.
Daarna ontwikkelde het ziekenhuis zich langzamerhand. In 2004 is er een MRI-scan aangeschaft dankzij vele giften van de inwoners van Noordoost-Friesland, kerken, speciale fondsen, ondernemers en overheden. Door de jaren heen heeft het kleine streekziekenhuis altijd al voor zijn bestaan moeten knokken. Maar door steun vanuit de bevolking heeft het ziekenhuis het altijd gered.

Nu, na de aangekondigde sluiting van 4 afdelingen van het ziekenhuis, het voortbestaan van de acute zorg en verloskunde bedreigd wordt, komt de bevolking opnieuw in actie.

Zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld om deze breed gedragen actie te ondersteunen. “U vindt de petitie overal in Dokkum en omgeving, maar u kunt ‘m ook digitaal invullen via www.reddesionsberg.com”, aldus Anke Bijlsma, één van de actievoerders. Het actiecomité, bestaande uit verontruste burgers, ondernemers en de politiek, roept tevens op om mee te lopen met de actietocht op zaterdag 10 december. “Vanaf 13.30 uur start de actietocht bij De Sionsberg. De protestmars eindigt in het centrum van Dokkum bij het oude gemeentehuis op de Zijl. U komt toch ook?!” Aan het einde van de tocht zullen alle ondertekende petities worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van De Friesland Zorgverzekeraar en de directie van de Sionsberg.
Lees verder

Zorgverzekeraar de Friesland-Achmea, belangenbehartiger of krimp aanjager?

De fracties van Dantumadeel 82 en Algemeen Belang Dongeradeel vragen zich af of zorgverzekeraar “de Friesland” de juiste belangen nastreeft voor de patiënten in de regio. Met de intrede van de marktwerking hebben de ziekenhuizen en de patiënten kunnen zien dat de kosten stijgen voor het verlenen van zorg. Deze beweging lijkt onomkeerbaar. Dat de rekening nu wordt gelegd bij het voorheen “beste kleine ziekenhuis”, is dus opmerkelijk.

De reden die wordt gebruikt is vooral de slechte communicatie. Hierdoor zou de hulpverlening onder druk komen te staan. Het resultaat is dat er drie onderdelen van de zorgverlening niet meer kunnen worden uitgevoerd. Er is sprake geweest van verscherpt toezicht.

Echter, het toezicht zou juist in de richting van de zorgverzekeraar moeten plaats vinden. Zij zijn verantwoordelijk voor de gestelde kwaliteitseisen, maar de zorgverzekeraar koppelt de aantallen van behandeling en operatie direct aan de kwaliteit, en gaat voorbij aan de “echte”, door de patiënt ervaren kwaliteit. De stelling is simpel volgens de zorgverzekeraar. Des te meer operaties van een bepaalde soort er gedaan wordt, hoe goedkoper het wordt, en dus, hoe beter (kwaliteit) het is (voor de zorgverzekeraar), maar of dat echt met kwaliteit voor de patiënt te maken heeft? Kwaliteit staat in dit geval dus los van het slagen van een operatie, of de excellente zorg die de patiënt in Dokkum kan krijgen.
Lees verder