Afscheid senior actievoerder Sionsberg

Jubileumreünie Paesens in teken van vertrek 72-jarige Klaas Martens

Op de dag van de verpleging, vrijdag 12 mei 2017, organiseerde Red De Sionsberg voor het eerst na 5 jaar een reünie van ‘oud-strijders’. De reünie was in de eerste plaats bedoeld als een weerzien en terugblik met strijders van het eerste uur en leden van de huidige actiegroep en stichting. Daarnaast namen we afscheid van een markant persoon en vitale senior, de 72-jarige Klaas Martens.

Trots van Heit

Ooit was de Heit van Klaas Martens medeoprichter van de eerste Friese Coöperatieve ziekteverzekering te Achlum. De lokale coöperatie groeide in een eeuw tijd uit tot het mega verzekeringsconcern Achmea, waar De Friesland een – voorlopig nog zelfstandig – onderdeel van vormt. De ervaring van Klaas met Sionsberg in Dokkum opende echter zijn ogen voor kwalijke kanten van het moderne erfgoed van Heit Martens.

Klaas was altijd trots op Heit: rijdend naar Leeuwarden zag hij de Achmeatoren aan de horizon verschijnen, trots symbool van zijn vaders werk. Maar in die trots kwam eind 2011 een flinke barst. Als inwoner van Dokkum kreeg Klaas bij het faillissement en de herstart van Sionsberg een andere kijk op de rol van verzekeraars bij inrichting van zorg voor lokale inwoners. De Friesland Zorgverzekeraar, onderdeel van Achmea, werkte actief mee aan afbraak van goede zorg in de Sionsberg. Zelfs tegen de belangen van patiënten, specialisten, huisartsen en andere zorgverleners in werd gehandeld. ‘’Maar wie betaalt hier eigenlijk de premie?” vond Klaas. Heit z’n werk moest overgedaan worden, maar dan in de geest zoals de oprichters van Achmea het bedoelden: collectief betaalde zorg, dichtbij de mensen. Voor dat werk is een gepensioneerde senior nooit te oud. En zeker niet als je Klaas Martens heet. Meer strijders van het eerste uur voor Red de Sionsberg zijn uit dit type hout gesneden zij het meest van jongere datum. Martens onvermoeibare inzet voor opiniestukken in de krant, brieven aan ministers en bestuurders, presentaties aan wethouders en raadsleden, stromen mails en apps aan collega actievoerders kende geen grenzen. De laatste keer vorig jaar toen opnieuw crisis uitbrak door de onverhoedse opzegging van het contract met Sionsberg door verzekeraar DFZ. Een crisis die bezworen werd toen DFZ alsnog overstag ging voor de wensen in Dokkum en omgeving.

Begin december 2016 krijgt de Actiegroep een mailbericht van Martens:

’We zijn nu vijf jaar bezig met actie voeren. Ik verwacht dat donderdag 15 december a.s. in theater Sense de informatiebijeenkomst over ‘Zorg in Dokkum’ een positieve afsluiting zal vormen en dat Red De Sionsberg even in de ruststand kan. We hebben de Stichting Red De Sionsberg die, indien nodig, bij kan sturen. Dit is voor mij de reden om in 2017 te stoppen met mijn activiteiten voor Sionsberg.’’

Martens werd vrijdag 12 mei feestelijk uitgeluid bij de jubileumreünie van Red De Sionsberg.

Waakhond Red De Sionsberg

Van afsluiting door de Actiegroep is overigens geen sprake, want de zorg in Dokkum komt nog steeds niet volledig overeen met het aanbod afgesproken in het z.g. ‘Regioplan Sionsberg’ dat op 17 januari 2015 is vastgelegd. Vanaf 1 juni a.s. komt er nieuwe verbetering van de geboden zorg en kunnen huisartsen en patiënten nog meer van de specialistische faciliteiten van Sionsberg gebruik maken. Sionsberg zal (weer) zeven dagen per week open zijn voor acute zorg: van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds, ook in het weekend. Stichting en Actiegroep Red De Sionsberg blijven als waakhond op de hoede van de regio om toe te zien op maximale realisatie van het Regioplan Sionsberg.

Red De Sionsberg vindt dat meer vaart gemaakt moet worden om het met de regio afgesproken zorgaanbod compleet te maken. Na de herstart van Sionsberg is er veel gebeurd, met name door de nieuwe Sionsberg ondernemers. Er is ook veel gepraat en vertraagd door bijvoorbeeld tegenspel vanuit de verzekeraar en door Friese collega instellingen in de zorg, zoals MCL, Nij Smellinghe en ZuidOostZorg. De handen moeten verder uit de mouwen om het regioplan maximaal ingevuld te krijgen.

Klaas Martens vertrekt maar kan trots zijn op wat er met hem in de voorste linies is bereikt. Red De Sionsberg strijdt voort om het regioplan compleet uitgevoerd te krijgen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond 2017 toe

Aan al onze relaties

Sionsberg ligt op koers

Al vijf jaar is de actiegroep Red De Sionsberg in actie om met steun van de bevolking weer goede zorg in Sionsberg te realiseren. Zorgverzekeraar De Friesland speelde in die vijf jaar een kwalijke rol. Ook in het afgelopen jaar waren er weer negatieve ontwikkelingen. Nadat de patiëntenstroom aan het begin dit jaar na een goede doorstart  goed was aangetrokken, werd eind juli door Zorgverzekeraar  De Friesland onrechtmatig het vijfjarige contract opgezegd.  Na vele publieksacties  van Stichting Red De Sionsberg en steun daarvoor van omringende gemeenten en uit de bevolking, kwam Zorgverzekeraar De Friesland tot inkeer.

Op 17 december j.l. is in theater Sense door Zorgverzekeraar De Friesland, Sionsberg en huisartsen, gemeld dat er een contract gesloten is en dat Sionsberg voor de komende drie jaar goed vooruit kan. Andere (kleine) verzekeraars in dit gebied hadden dit al eerder toegezegd.   De plannen voor het anderhalve lijns centrum in Sionsberg,  bedacht  door Zuidoost Zorg met steun van  Zorgverzekeraar De Friesland, strookten niet met wat huisartsen in 2015  hadden voorgesteld voor anderhalvelijnszorg  passend bij de situatie van inwoners in de regio Noord Oost Friesland.

Om deze reden is  in november Zuid Oost Zorg uit de stichting Sionsberg 2.0 gestapt. Zij blijven beheerder van verpleeghuis De Waadwente.  Met de huisartsen en specialisten  is vastgesteld dat dit type zorg in onze regio anders georganiseerd moet worden en meer door huisartsen zelf kan worden uitgevoerd. De twee sterke zorgverleners in Dokkum-Sionsberg, DC-klinieken en Cardiologen Centrum Nederland, kunnen nu verder met het uitbouwen van goede laag complexe specialistische zorg en goede spoedzorg in Sionsberg.  Vaststaat dat deze laatstgenoemde zorg dichtbij in Sionsberg blijft. Alle genoemde partijen hebben voor het nieuwe, herstelde  Sionsberg contract openlijk vertrouwen in elkaar uitgesproken. Dat moet de komende drie jaar waargemaakt worden met constructieve steun door Zorgverzekeraar De Friesland.

Red De Sionsberg bedankt de inwoners, gemeenten, bedrijven en organisaties van de regio Noord Oost Friesland, Ameland, Schiermonnikoog en de Marne voor de vele  soorten steun die gegeven zijn aan de acties van Red De Sionsberg. Stichting Red De Sionsberg , opgericht op initiatief van de actiegroep,  gaat er de komende  maanden op toezien dat  afspraken die tussen de partijen gemaakt zijn ook recht doen aan de wensen van de bevolking zoals  vastgelegd in het Regioplan van de Sionsbergdag, op  17 januari 2015.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond 2017 toe!

 

Namens Stichting Red De Sionsberg,

R.W.M.Cornelissen,

Voorzitter

Overeenstemming tussen De Friesland Zorgverzekeraar en Sionsberg

Het bestuur van de Stichting Red De Sionsberg is maandagmiddag, 17 oktober 2016 door bestuursvoorzitter, dhr. Bert van der Hoek, van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) geïnformeerd over het akkoord dat is bereikt met de eigenaren van Sionsberg. Het betreft hier de samenwerkingsovereenkomst voor het deel van de zorg dat door de huidige eigenaren wordt geleverd. Het gaat feitelijk om alle laag-complexe specialistische hulp die door Sionsberg kan worden geboden, waarvoor nu door DFZ een driejarig contract zal worden gesloten met Sionsberg. Dat betekent dus dat de contractopzegging van DFZ van de baan is en dat er duidelijkheid is voor patiënten en het personeel van Sionsberg. De heer Tulevski heeft als een van de eigenaren van Sionsberg het bestuur van Stichting Red De Sionsberg bij zich geroepen en hen geïnformeerd over het bereikte akkoord. DFZ heeft aangegeven dat zij nog enige tijd nodig heeft om met een persbericht te komen, gezien de positie van andere partijen in de nieuwe situatie, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden.

Eindelijk kan Sionsberg nu doorgroeien naar een innovatief ziekenhuis nieuwe stijl dat op termijn weer 7 dagen per week en 24 uur per dag open zal zijn, waar de verloskundige hulp weer onderdak krijgt, kleine operaties worden uitgevoerd, mogelijkheden voor spoedzorg die 24 uur per dag en 7 dagen in de week worden weer bekeken, etc.

Red De Sionsberg is blij met het bereikte resultaat, maar wil eerst het getekende contract zien en wil absoluut geen gedoe en bemoeienis meer van DFZ over zaken die de continuïteit van de zorg in onze regio in gevaar kunnen brengen. Er is nu meer dan drie maanden aan kostbare tijd van de opbouwfase van Sionsberg verloren gegaan door de eenzijdige en contractopzegging door DFZ. Daarnaast is er ontzettend veel tijd en energie verloren gegaan door allerlei onnodige aanvullende eisen van DFZ aan het adres van Sionsberg. En niet te vergeten het niet willen uitbetalen of het uitstellen van betalingen van DFZ aan Sionsberg van bepaalde behandelingen van specialisten in Sionsberg. De vlag kan voorzichtig uitgestoken worden. De vlag kan in top als het ook echt afgelopen is met de arrogante houding en ongepaste bemoeizucht van De Friesland. Een verzekeraar moet de door de verzekerden gemaakte zorgkosten in Sionsberg gewoon vergoeden, nu en in de toekomst. Het past niet in deze tijd, anno 2016, dat één enkele verzekeraar het voor het zeggen heeft in een regio. Er zijn meer verzekeraars met goede zorg polissen die een rol kunnen spelen bij het borgen van een goed zorgaanbod in Sionsberg, maar dan zal een deel van de bevolking binnenkort een keuze moeten maken voor een andere goede verzekeraar. Vooral een betere verdeling van de verzekerden over meer verzekeraars kan het gedoe van de afgelopen jaren met Sionsberg voorkomen.

Wij zijn blij voor Sionsberg, de bevolking van Noord Oost Friesland, Noord West Groningen, Ameland en Schiermonnikoog, dat men in Dokkum voor de specialistische zorg terecht kan, nu en in de toekomst! Wij, Stichting Red De Sionsberg, zijn nog niet klaar met DFZ, want de ellende van de afgelopen perioden mag DFZ nooit meer kunnen veroorzaken.

Open Brief aan ziekenhuisbesturen MCL en Nij Smellinghe

Stop agressieve overnamepoging van Sionsberg

Overname van Sionsberg in Dokkum door MCL en Nij Smellinghe, samen met de contractpartners ZuidOostZorg, Kwadrantgroep en GGZ Fryslân, steekt een spaak in het wiel van de goede zorgverlening die door de huidige Sionsberg ondernemers op gang is gebracht. Sionsberg haalde afgelopen jaar bijna 18.000 patiënten: meer dan voor het faillissement en een aantal dat naar verwachting verder toeneemt. In een Open Brief vandaag aan de twee ziekenhuisbesturen spreekt Stichting Red De Sionsberg van een onnodige “agressieve overnamepoging’’. Bedoeld om DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, twee van de huidige Sionsberg-ondernemers, buiten spel te zetten. ‘’Pas hersteld vertrouwen van patiënten en huisartsen wordt dan opnieuw geschokt! Goed lopende zorgpraktijk wordt onnodig in de waagschaal gesteld. Publieke instellingen als MCL en Nij Smellinghe mogen hun goede naam en het geld van premiebetalers daar niet aan besteden. Dit riekt naar misbruik van marktmacht en leidt tot geldverspilling’’, aldus Red De Sionsberg.

De Open Brief is gericht aan de bestuurders K. Donkervoort en N.M.H. Hoefsmit van Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Aanleiding is de alternatieve contractaanbieding voor Sionsberg waarover wordt onderhandeld met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Sionsberg ondernemers. De stichting baseert zich op cijfers en opinies van huisartsen en specialisten, die begin vorige week openbaar zijn gemaakt in het Witboek Sionsberg (zie: www.reddesionsberg.com/witboek).

Tegenstrijdig beleid

De Open Brief wijst ook op het tegenstrijdige beleid van De Friesland en de alternatieve contractpartners: bestuurlijke strategie botst met wat artsen en specialisten willen in het belang van de patiënt. Samen met ZuidOostZorg is DFZ bezig in Dokkum een stedelijk model van anderhalvelijnszorg uit te rollen dat volgens de regionale huisartsen slecht past bij de plattelandsomgeving van Noordoost Fryslân. De huisartsen werken zelf met Sionsberg specialisten aan zo’n 14 innovatieve zorgconcepten. Ze sluiten beter aan bij de regio en leveren effectieve zorg en kostenbesparingen op.

MCL en Nij Smellinghe wordt verder voorgehouden dat een overnamepoging botst met de wens van hun eigen medisch specialisten, die juist positief zijn over de lopende samenwerking met Sionsberg. Cardiologen, KNO-artsen en kaakchirurgen, werkzaam in zowel MCL en Nij Smellinghe als Sionsberg, pleiten voor meer Sionsberg faciliteiten en uitbouw van de samenwerking. Patiënten naar Dokkum doorsturen helpt ook het knelpunt van oplopende wachttijden te verlichten. In de praktijk is dit laatste al gaande. Ca. 8% van de patiënten toeloop in Dokkum wordt doorgestuurd vanuit Leeuwarden en Drachten.

Contactpersonen namens de Stichting Red De Sionsberg:
Klaas Martens: 06 – 39090283 / 0519 – 220911

open brief

Protestbrieven tegen opzeggen contract met Sionsberg

Protestbrieven naar DFZ-voorzitter Bert van der Hoek

Oproep van verzekerden aan De Friesland

Red De Sionsberg roept verzekerden bij DFZ en bij andere verzekeraars op om DFZ-voorzitter, Bert van der Hoek aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid als grootste lokale zorgverzekeraar door het versturen van protestbrieven.

Hiervoor heeft Red de Sionsberg voorbeeldbrieven gemaakt die zijn te downloaden via de website. Deze brieven kunnen na ondertekening worden verstuurd aan De Friesland Zorgverzekeraar, zowel door verzekerden van De Friesland als door verzekerden bij de andere verzekeraars. Iedereen kan een protestbrief sturen aan de Heer Van der Hoek, waarin men te kennen geeft dat alle aan de bevolking beloofde laag-complexe specialistische zorg moet worden ingekocht bij de huidige eigenaren van Sionsberg. De Friesland is aan de bevolking verplicht om alle specialistische zorg uit het ‘plan van de Sionsbergdag’ dichtbij de bewoners in Sionsberg aan te bieden.

Door op onderstaande icoontjes te klikken, krijgt u een voorbeeldbrief te downloaden. Deze brief kunt kunt u uitprinten en daarna opsturen aan de Friesland Zorgverzekeraar. 

niet-verzekerden-dfz

verzekerden-dfz

Open brief naar de gemeente in het voedingsgebied van Sionsberg

Aan: Colleges van B&W en de gemeenteraden in het voedingsgebied van Sionsberg

OPEN BRIEF

Betreft: Oproep om per 01/01/2017 de contracten te beëindigen met AV Frieso (De Friesland Zorgverzekeraar)

Geachte leden van Colleges van B&W en leden van de gemeenteraad,

Stichting Red De Sionsberg stelt vast dat De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) op onterechte gronden het contract met Sionsberg gaat verbreken. Terwijl men mediationgesprekken zou willen voeren verklaart DFZ vandaag openlijk in de media dat ‘beëindigde contracten beëindigd blijven’. Zo wordt ondanks goede kwaliteit zorgverlening – inspectie en patiënten zijn zeer tevreden! – het bestaansrecht van Sionsberg al na een jaar door de grootste verzekeraar in de regio ondermijnd. We doen een oproep aan alle Colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden in het voedingsgebied van Sionsberg om per 01/01/2017 de contracten voor het minimabeleid (AV Frieso) met DFZ eenzijdig te beëindigen. Eerder heeft gemeente Dongeradeel bij monde van wethouder Pytsje de Graaf dit op 3 augustus 2016 als optie genoemd als de contract beëindiging niet van tafel gaat. We hopen dat andere Friese gemeenten eenzelfde stap zullen zetten.

AV Frieso (DFZ) is volgens Red De Sionsberg voor de minima in de basis een hele goede regeling. Toch moeten we de regeling met een dikke onvoldoende beoordelen. Dit als gevolg van het beleid van DFZ ten opzichte van Sionsberg. Dat leidt er namelijk toe dat goede basiszorg voor de minima en voor ouderen steeds moeilijker bereikbaar en duurder wordt door hogere reiskosten, extra reistijden en het ontbreken van vrije keuze uit verschillende zorgaanbieders.

Veel basiszorg is dankzij Sionsberg nieuwe stijl voor de minima dichtbij georganiseerd. Maar door het verbreken van het contract van DFZ met Sionsberg, een nieuw fenomeen in de marktwerking, wordt dit ‘onbereikbare zorg’. Zelfs de laag-complexe zorg wil DFZ onnodig concentreren in onder andere MCL Leeuwarden. Voor de minima wordt deze zorg, die in Dokkum geboden wordt, door de extra reiskosten aanzienlijk duurder en moeilijker bereikbaar. Zij kunnen zich immers vaak geen auto permitteren, evenals de kosten van het beperkte openbaar vervoer over afstanden van dertig kilometer of meer. En een beroep op vrijwillig vervoer door vertrouwde buren, kennissen of familie wordt zwaarder als de tijdbelasting veel meer wordt dan een ritje naar Dokkum op en neer. Dit soort maatschappelijke ‘’kosten’’ worden nergens gerekend, maar bepalen wel de kwaliteit van bestaan bij minima en ouderen.

Enkele “andere” voorbeelden van onbereikbare of te laat bereikbare zorg zijn b.v. geboortezorg, 24 uurs spoedzorg (7 dagen in de week), CVA-zorg (bij een herseninfarct telt elke minuut!!), kindergeneeskunde, etc. Wij vragen ons af: “hoe verhoudt zich dit tot de zorgplicht van de zorgverzekeraar?” Het kan toch niet zo zijn dat DFZ er mee weg komt het door de bevolking gedragen Regioplan van Sionsbergdag tegen te houden en bv. geen geboortecentrum te realiseren als dit volgens ondernemers wel mogelijk is.

Volgens Stichting Red De Sionsberg geldt het solidariteitsprincipe voor de zorg nog steeds en dus ook voor de laag complexe zorg. Dat betekent in onze optiek dat juist in een dunner bevolkt gebied een iets hogere inkoopprijs per eenheid gerealiseerd mag worden om het complete basis-zorgaanbod dichtbij, inclusief o.a. 24/7 spoedzorg, te garanderen.

We zien clowns in een ivoren toren die de zorg voor patiënten en huisartsen als een goocheldoos aan het organiseren zijn. Het zou ons inziens een goed signaal zijn dat alle contracten met AV Frieso worden verbroken per 01/01/2017 om DFZ te laten merken dat de bevolking niet meer met zich laat sollen. De bevolking heeft recht op de invulling van de zorg dichtbij in de regio, zoals dat in januari 2015 met de inwoners is afgesproken in het Plan van de Sionsbergdag. Dit moet de basis zijn geweest, waarop het 5 jarige contract is afgesloten met Sionsberg.

Het is bekend dat andere verzekeraars wel alle basiszorg in Sionsberg inkopen. Dat kan volgens ons zonder dat het gemeenten of verzekerden extra geld kost. DFZ lijkt tot onze spijt maar voor een ding gevoelig, namelijk een fikse terugloop in het aantal verzekerden. We hopen van harte dat de Colleges van B & W en de gemeenteraden hun verantwoording hierin nemen naar hun inwoners. Ze hebben tenslotte eerder een motie aangenomen voor behoud van goede basis- en spoedzorg in Sionsberg. De Friesland Zorgverzekeraar moet eindelijk eens luisteren naar de inwoners van Noordoost Friesland, Noordwest Groningen, Ameland en Schiermonnikoog en uitleggen wat haar bezielt. Op dit punt zijn wij het van harte eens met de krachtige oproep die gisteren is gedaan door de gemeentebesturen van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK). Alle beloftes aan de bevolking moeten ingelost worden door uitvoering van Plan Sionsbergdag voor minimaal 100% mogelijk te maken.

Bereikbare laag complexe zorg moet blijven en kan in Sionsberg worden uitgebouwd volgens huisartsen, specialisten en medisch ondernemers. Daarom moeten ook gemeenten voor hun inwoners een vuist maken tegen dit onacceptabele beleid van DFZ. Dat kan door over te stappen naar een verzekeraar die wel de zorg wil inkopen bij Sionsberg ten behoeve van het minimabeleid. Dat is in het belang van deze minima en alle overige inwoners van onze regio.

Met vriendelijke groet,

(Namens Stichting “Red De Sionsberg”)

Gerus Cornelissen

(Voorzitter)

I love Sionsberg